Kontakt

Post/besöksadress:
Humlan förskola
Lännaväg 6
621 82 Visby

Rektor:
Gitte Daun
Tfn: 0498 - 26 41 82
Mobil: 0705917305
E-post: gitte.daun@gotland.se

Bitr rektor  
Helene Eklund
tfn: 0704 476949
E-post: helene.eklund@gotland.se

Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmen
Tfn: 0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Telefon avdelningarna:
Avdelning Ängen:
0498 - 269698

Avdelning Hagen:
070-4476740

Avdelningen Heden:
070-0832293

Avdelningen Myggan :
073-7658953

Avdelningen Jordhumlan:
070-0832197

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan

Humlan förskola bedriver verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Förskolan består av fyra avdelningar. Ängen och Hagen har barn mellan 1-4 år, Heden är en integrerad avdelning med barn 1-4 och barn med funktionsnedsättningar 1-6 år. Jordhumlan är för våra 5-åringar. Förskolan ingår i Humlegårdens förskoleområde, tillsammans med förskolorna Linden och Asken. 

 

Lilla lekrummet på Hagen Ängens lilla lekrum
   
  Hagens rum för samling och lek
  Planteringslådorna på gården