Kontakt

Postadress:

Blå Huset förskola
Rutegatan 5 B
621 82 Visby

Besöksadress:
Rutegatan 5 B
Visby

Telefon till avdelningarna:
Blåvalen: 0700-83 20 76   
Bläckfisken: 0737-65 88 29
Hajen: 0737-65 88 24
Rockan: 0737-65 88 26
Pirayan: 0737-65 88 25

Rektor:
Linus Lundgren
Telefon: 0498-26 90 58
E-post: linus.lundgren@gotland.se

Biträdande rektor:
Monica Broén
Telefon: 0498-20 48 47
e-post: monica.broen@gotland.se

Administrativ assistent:
Patricia Sjögren
Telefon: 0498 - 26 94 91
E-post: patricia.sjogren@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Förskolans uppdrag är enligt vår läroplan att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

”Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.”  Lpfö 18.

Pedagogisk inriktning:                        

Vår vision är att trygghet, glädje, samspel och lärande ska bilda en helhet. Hos oss arbetar vuxna som ser varje barns möjligheter och som vill främja ett lustfyllt lärande genom att vara engagerade i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

Leken är oerhört viktig för barns välmående, utveckling och lärande. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. På förskolan leker vi lekar som främjar samarbete, samspel och turtagning. Vi ger också barnen utmaningar som gynnar problemlösning och språkutveckling.

För att göra barnen delaktiga i sitt lärande och för att vi pedagoger ska kunna utveckla verksamheten dokumenterar vi barnens lek och lärande i skrift och med I-pads.