Kontakt

Kuff Klintehamn
Besöksadress: Idrottsvägen 1, 623 77 Klintehamn
Telefon: 0498-20 48 91
 
Chef för ungdomsavdelningen
Lena Nordström
Telefon: 0498-26 95 16
E-post:  lena.nordstrom@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

KUFF:s historia

Klintehamns fritidsgård startades av några lärare och ungdomar på Klinteskolan under 70-talet. Fritidsgården fick namnet Kuff, som står för Klinte Ungdom FritidsFörening. Gården var till en början privat driven tillsammans med några företagare i Klintehamnstrakten. I slutet på 70- eller början på 80-talet blev KUFF en kommunal verksamhet och har varit det sedan dess! 

Kuff har inte alltid varit i den lokalen vi är i idag, utan har även varit förlagd i gamla "Lekodans" på Klinteskolan, det gamla stationshuset vid Konsum och nu finns vi i anslutning till idrottshallen.

Idag är vi fem stycken utbildade fritidsledare som arbetar på KUFF, vi arbetar även på Hemse Ungdomsgård, HUGG.

Till KUFF's startsida