Kontakt

Postadress:
Stenkyrka förskola
624 42 Tingstäde

Besöksadress:
Skolgården
Stenkyrka

Telefonnummer till avdelningarna:
Röd: 070 - 083 22 96
Blå: 070 - 447 71 10
Grön: 073 - 765 82 32

Tf rektor Norra Visbys förskolor
Anna Hägg
0498-269066
E-post: anna.hagg01@gotland.se

Biträdande rektor Norra Visbys förskolor
Elisabeth Pettersson
0498-269850
E-post: elisabeth.pettersson02@gotland.se

Biträdande rektor Norra Visbys förskolor
Maja Wikström
Tfn: 0498 - 26 33 60
E-post: maja.wikstrom@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningarna

Förskolan består i dagsläget av tre avdelningar. Vi arbetar åldersindelat, men vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och ser oss som en förskola där alla barn är våra barn, oavsett avdelning.

Röd avdelning, 1 - 2 år

På Röd skolar vi in de yngsta barnen. Avdelningen är utformad med material som stimulerar sinnena samt passar våra utforskande 1-åringar. Här skapar vi trygghet och gemenskap i vår nya barngrupp. Vårt arbete genomsyras av skapande, språk, natur, motorik/rörelse och värdegrundsarbete är i fokus. Barnen sover i en sovbod precis utanför avdelningen. Där ligger barnen skyddade i en sovlåda.

 

Blå avdelning, 2 - 4 år

Blå är vår öppningsavdelning och det är här vi serverar frukost. På avdelningen är det rum i rummet, vilket innebär att det finns olika små hörnor/vrår som är anpassade efter barnens intressen. Vi har ett stort fokus på språket. Vi arbetar även aktivt med motorik/rörelse i skolans gymnastiksal som vi besöker en gång/vecka. Naturens skiftningar följer vi genom att tillbringa en förmiddag/vecka i vår inhängande skogsdunge.

 

Grön avdelning, 4 - 5 år

På Grön finns det två olika rum som är anpassade för de lite äldre barnen. Här har återbruk av material stor plats. Vi utgår från att barn är kompetenta, nyfikna, kreativa och har en medfödd lust och drivkraft att lära och utvecklas. Detta får barnen möjligheter till genom att de erbjuds olika tekniker och material. Barnen har möjlighet att använda sig av digitala verktyg. Vi använder gymnastiksalen en gång/vecka och har en uteförmiddag då vi antingen går till fotbollsplanen, änget, skogen eller till något annat spännande utflyktsmål.

Under dagen delas barngrupperna i mindre grupper för att ge barnen större inflytande, möjligheter och utmaningar i de pedagogiska aktiviteterna.