Kontakt

Besöksadress:
Lännavägen 6
Visby

Telefon:
0498 - 26 91 02
0704 477685

Rektor:
Per Wessman
Telefon: 0498 - 20 41 81
Mobil: 0704-47 68 32
E-post: per.wessman@gotland.se


Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmen
Telefon: 0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Humlegårdsskolan

Humlegårdsskolan tillhör Humlegårdens skolområde tillsammans med Alléskolan årkurs 2-6 dit Humlegårdsskolans elever går vidare efter årskurs 1. Pedagogerna på Humlegårdsskolan följer oftast med barnen till årskurs 2 på Alléskolan. 

Skolans profil

På Humlegårdsskolan strävar vi efter att möta varje barn där det befinner sig i sin utveckling. Vår vardagliga verksamhet ska präglas av ett tryggt och tillåtande förhållningssätt med en helhetssyn på barns lärande och växande. Vår syn är att varje individ själv bidrar till att skapa sin kunskap genom att få möjlighet att ta eget ansvar och lösa problem enskilt och i grupp. Vi ska uppmuntra nyfikenheten och lusten att lära. Vi vill aktivt bjuda in till samverkan med föräldrar och närsamhälle. Vi vill arbeta för att utveckla och ta tillvara kompetensen hos alla. Humlegårdsskolan har en utvecklad barnskoleorganisation där förskoleklass, skolår 1 och skolbarnsomsorg har integrerats.