Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Minibio - film för de yngsta

Minibio är ett verktyg för lek, samtal och läsförståelse för barn i förskoleåldern.

Genom Minibio, filmpaket med kortfilmer särskilt framtagna för barn i förskoleåldern 3-5, kan förskolan antingen genom sitt närmaste bibliotek eller till sin egen förskola använda film som ett pedagogiskt verktyg.

Till varje film finns en handledning som inpirerar till samtal, lek och eget skapande efter filmvisningen. Filmerna bygger på kända barnböcker och möjligheter finns att också låna böckerna till förskolan. På så vis kan filmerna också stärka läsandet.

Vill du ha Minibio till din förskola? Visningseknik och Minibiopaket finns att boka hos Monika Samuelsson på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Minibiopaket finns också tillgängliga via Almedalsbiblioteket, Fårösunds bibliotek, Hemse bibliotek och Slite bibliotek.