Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tätorter

Arbetet med att ta fram ett nytt Kulturmiljöprogram för Gotland pågår under 2014.

På denna sida kommer vi att presentera gotländska tätorter.

Syftet är att uppmärksamma värdefulla miljöer så att de kan bevaras, vårdas och utvecklas på bästa sätt, i den regionala planeringen.

Programmet tas fram av Region Gotland i samarbete med Gotlands Museum och Länsstyrelsen i Gotlands län.