Kontakt

Telefon: 0498-26 81 23

Telefontid
Måndag - fredag kl. 08.00-09.00
 
Besöksadress
Visby lasarett
S:t Göransgatan 5
621 84 Visby 
Hitta hit
 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dietist

Dietisten arbetar för att främja människors hälsa och livskvalitet genom såväl preventiva som behandlande nutritionsåtgärder.

Dietistens arbete utgår från människors grundläggande behov av energi och näring. Att få sitt energi- och näringsbehov tillgodosett är en mänsklig rättighet.

Sjukdom och där till kopplad medicinsk behandling kan dock försvåra eller omöjliggöra för den enskilde att täcka detta behov utan hjälp, samtidigt som sjukdomen i sig kan förändra behoven.

Sociala, psykologiska och kulturella faktorer påverkar också förutsättningarna för ett optimalt energi- och näringsintag.

Mat, måltid och ätande rymmer många dimensioner och organiseras i olika former, vilket sammantaget utgör grunden för dietistens yrkesutövning.


Vi vänder oss till 
Patienter och anhöriga inom Region Gotland med behov av dietistkontakt. Verksamheten utövas inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), socialförvaltningen (SOF), skolhälsovård samt privata vårdgivare. 

Vi erbjuder

  • Ger nutritionsbehandling till personer i alla åldrar med kostrelaterade diagnoser.
  • Utför patientundervisning individuellt och i grupp.
  • Utbildar andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg samt skola i nutritionsfrågor. Utbildning sker i begränsad omfattning där vårdpersonal och patientgrupper har företräde. Undervisningen utförs i den mån den kliniska verksamheten tillåter.
  • Utfärdar livsmedelsanvisning och näringsintyg för livsmedel för särskilda medicinska näringsändamål.
  • Fungerar som en kunskapsresurs inom Regionen när det gäller att etablera och utveckla goda rutiner för nutrition.
  • Telefonrådgivning till allmänheten på daglig telefontid.