Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: LAUTER 1:10 Jauvika fiskeläge

Vid Lauter ligger Fårös största fiskeläge med 33 bodar.

Fiskeläget var centrum för ett intensivt strömmings- och laxfiske från 1920- till 1950-talet.

När viken blev för grund på 1950-talet byggdes en ny hamn vid Lauterhorn.

Jauvika ligger vid i Lauterviken (Västur) och består av ett flertal bodar i sten och trä från 1700-talet till mellankrigstiden.

Några av fiskelägets stenbodar är av staplad sten utan puts. Med dörren mitt på gaveln har detta stilmässigt ett ursprung i vikingatidens bostadshus.

Här finns rekonstruktioner av en bulbod samt en knutbod.

Under den senaste aktiva fiskeperioden (1930-talet) byggdes ett salteri på platsen. Detta är kvar intakt och används som samlingslokal för bodägarna.

En enkel brygga hör till fiskeläget.

Djauvika är ett av Fårös och Gotlands mest genuina fiskelägen - till omfånget större än det mer kända Helgumannen.

Läs mer om Fårös fiskelägen här