Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fårö: AVA 1:4, 1:18, 1:20 grannlag

Grannlag med tre parter. Två av dessa är äldre, med ursprungligen två identiska manbyggnader som ligger tätt intill varandra.

Dessa är från slutet av 1700-talet har brutna tak frontespis och bakbyggen.

Till den västra parten (Ava 1:4) hör en stenladugård med tegeltak och tröskvandring. Till den östra parten (Ava 1:20) hör en ladugård i sten och skiftesverk.

Strax norr om de äldre gårdarna ligger ytterligare en gård (Ava 1:18) med bostadshus från 1950-talet och en stenladugård.

Avaeken

Här finns även en av Gotlands största och äldsta ekar, omtalad redan av Linné under hans resa på Gotland 1741. Eken har idag en omkrets på mer än 6 meter.

 

Ava utgör en enklav i östra delen av sanddynlandskapet vid Avanästet. Förutom viss uppodling av ängsmarker har förändringarna av marken sedan 1600-talet varit förhållandevis liten.

Läs mer om Avanäs här