Kontakt

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

Frågor till Wisbygymnasiet

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lärlingsutbildning

 

Inom vissa yrkesprogram finns det möjlighet till lärlingsutbildning. Lärlingsutbildningen ger en unik möjlighet att lära sig ett yrke på en arbetsplats i kombination med studier i skolan. Det kan vara bra att känna till att utbildningsformen ställer stora krav på att du kan ta eget ansvar och har stor initiativförmåga.

Du gör du minst hälften av din yrkesutbildning på arbetsplatsen och din yrkeslärare har nära kontakt med den handledare som vägleder dig på företaget. När du tar studenten har du redan kontakt med ett företag eller en verksamhet vilket är en bra utgångspunkt för dig när du sedan ska söka jobb. Du kan bli behörig till högskolan genom att läsa så kallat utökat program inom de gymnasiegemensamma ämnena, vilket innebär minst 300 poäng i svenska/svenska som andra språk och 200 poäng i engelska.

Lärlingsutbildning är möjligt endast inom bygg- och anläggningsprogrammets inriktning plåtslageri på kommunala Wisbygymnasiet.

Läs mer om lärlingsutbildning genom att klicka på länkarna längre ned på sidan.