Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvård ska vara säker. Ett viktigt etiskt rättesnöre för vårdpersonal är att inte skada.

Men vi som jobbar i vården är också människor, som kan göra fel. Därför måste vården organiseras så att det blir så lätt som möjligt att göra rätt och försöka undvika att göra fel.

Tillsammans kan patienter, närstående och personal göra vården säkrare.

Det finns flera sätt att öka säkerheten i vården

  • Ta vara på kunskaper från inträffade fel
  • Se till så att kunskap om hur man förebygger fel används
  • Arbeta systematiskt med verksamhetsförbättringar

Patientsäkerhetsberättelser