Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporterna från 2011 och framåt är en del av redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. De ersätter kvalitetsredovisningen som kommunen och enskilda skolor tidigare varit skyldiga att redovisa.

Läsåret 2011/2012

Läsåret 2012/2013

Läsåret 2013/2014

Läsåret 2014/2015

Läsåret 2015/2016

Nyare resultatsammanställningar återfinns här