Kontakt

Patientnämnden
Region Gotland

621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 29, Visby - 
Hus Gunnfjaun, plan 4
Telefon: 0498 - 26 80 62 
1177: Klicka här för att komma till patientnämndens e-tjänst på 1177.se

E-post: registrator-pan@gotland.se

Behöver du tolk? Kontakta oss så bokar vi tolk.

Kontakt under sommaren

Under veckorna 28-34 har vi lägre bemanning. Det går att kontakta oss som vanligt men svarstiden kan vara lite längre än normalt. 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inspektionen för vård och omsorg


Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Du ska först ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.
 

För mer information hänvisas till: