Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktningar på teknikprogrammet

Design- och produktutveckling
På denna inriktning lär du dig grunderna i ingenjörstänkandet. Du utvecklar dina kunskaper i design och får uttrycka dina idéer med hjälp av digitala medier. Du lär dig bland annat tekniskt konstruktionsarbete, att lösa designproblem med hjälp av skisser och enkla modellmaterial, att välja material och arbetssätt.

Teknikvetenskap
På inriktningen får du kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens
arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du får öva upp din kreativitet, initiativ- och problemlösningsförmåga – alla är viktiga egenskaper att ha i ditt framtida arbetsliv. Teknikvetenskap är en mycket bred inriktning som kan leda vidare till civilingenjörsutbildningar inom till exempel modern energiteknik, robotteknik eller teknisk fysik.