Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktningar på naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap
På denna inriktning fördjupar du dina kunskaper i de traditionella naturvetenskapsämnena biologi, kemi, fysik och matematik. Under dessa kurser lär du dig till exempel mer om nervsystemet, immunförsvaret, olika kemiska reaktioner och universums utveckling. Inom matematiken fördjupar du dig exempelvis i aritmetik, algebra och geometri. Som valbara kurser i programfördjupningen finns kurser i bioteknik, engelska, matematik, entreprenörskap, geografi och retorik.

Naturvetenskap och samhälle
Vill du förena naturvetenskap med en fördjupad förståelse för samhällsfrågor? Då kan du välja inriktningen naturvetenskap och samhälle. Här får du en bred utbildning med fördjupninginom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Du väljer ett naturvetenskapligt ämne som du fördjupar dig i.