Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Julia Hallbom
Tel: 0498-20 35 58
E-post: julia.hallbom@gotland.se

Biträdande rektor
Åsa Hollmark
Tel: 070-447 79 85
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktningar på samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap
Inriktningen passar dig som vill undersöka varför världen ser ut som den gör. Du får lära dig att tolka och analysera orsakssammanhang. Bland annat läser du om samhällets politiska utveckling, globalisering, nationalism, etnicitet och religion. Du får träffa politiker och människor med erfarenhet av internationellt arbete. Du lär dig mer om olika organisationer som verkar i samhället i Sverige och utomlands. På programmet gör vi internationella utbyten och studieresor. Just nu har vi ett samarbete med Nuckö gymnasium i Estland.

Till den här inriktningen finns en profil för specialpedagogisk verksamhet knuten, SPV. Elever med en autismspektrumdiagnos kan söka den. Du kan läsa mer här.

Beteendevetenskap
Här får du möjlighet att studera dig själv och andra. Du lär dig om våra beteenden och får analysera känslor och tankar. Inriktningen ger kunskaper om kommunikation, grupprocesser, konflikthantering och kriminologi. Vi genomför övningar i socialt samspel och ledarskap.

Medier, information och kommunikation
Den här inriktningen är till för dig som gillar att skriva journalistiska texter, jobba med foto, bilder, reklam och grafik samt studera hur olika medier påverkar oss. Under din utbildning får du prova på både film- och Tv-produktion samt jobba både analytiskt och praktiskt med professionella, digitala verktyg. Du får möta människor som jobbar i branschen samt fördjupa dig i aktuella samhällsfrågor.