Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktningar på samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap
Den här inriktningen passar dig som vill undersöka varför världen ser ut som den gör. Här får du lära dig att tolka och analysera orsakssammanhang. Bland annat läser du om det nutida samhällets politiska utveckling, globalisering, nationalism, etnicitet och religion. Du får träffa politiker och människor med erfarenhet av internationellt arbete. Du lär dig mer om olika organisationer som verkar i samhället i Sverige och utomlands.

Beteendevetenskap
Här får du möjlighet att studera dig själv och andra. Du lär dig om våra beteenden och får analysera känslor och tankar. Inriktningen ger kunskaper om kommunikation, grupprocesser och konflikthantering. Vi genomför övningar i socialt samspel och ledarskap.

Medier, information och kommunikation
Den här inriktningen är till för dig som gillar att skriva journalistiska texter, fotografera, göra film och vill studera reklam och hur den påverkar oss. Under din utbildning får du göra reklamfilm, TV- och filmproduktion samt trycksaker.