Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktningar på fordons- och transportprogrammet

Personbil
På inriktningen utbildar du dig till personbilsmekaniker. Under utbildningen lär du dig om fordonens funktion och konstruktion och hur du diagnostiserar, reparerar och utför service på personbilar. Viss körkortsteori till personbil ingår i utbildningen om eleven uppnår godkända resultat. Efter godkänd utbildning får du ett certifikat från Motorbranschens yrkesnämnd.

Lastbil och mobila maskiner
På inriktningen utbildar du dig till lastbils- eller maskinmekaniker. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper om felsökning, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Det kan handla om lastbilar, grävmaskiner, hjullastare eller liknande.