Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktningar på fordons- och transportprogrammet

Lastbil och mobila maskiner
På inriktningen utbildar du dig till lastbils- eller maskinmekaniker. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper om felsökning, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Det kan handla om lastbilar, grävmaskiner, hjullastare eller liknande. Efter godkänd utbildning får du ett certifikat från Motorbranschens yrkesnämnd

Personbil
På inriktningen utbildar du dig till personbilsmekaniker. Under utbildningen lär du dig om fordonens konstruktion och funktion samt hur du diagnostiserar, reparerar och utför service på personbilar och lätta transportfordon. Efter godkänd utbildning får du ett certifikat från Motorbranschens yrkesnämnd.