Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktningar på el- och energiprogrammet

Vi erbjuder två inriktningar. Du gör ditt inriktningsval i samband med gymnasievalet och du blir garanterad plats på inriktningen om du kommer in.

Elteknik
På inriktningen studerar du exempelvis elektroteknik, ellära och installationsteknik. Du lär dig installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm, samt TV- och datanät. Efter utbildningen får du möjlighet att ta en lärlingsanställning vid en elektriker. Som elektriker kan du bland annat arbeta med de vanligaste elinstallationerna, installationer av larm- och passersystem samt datorkommunikation som bredband och fiberoptik.

Dator- och kommunikationsteknik
På denna inriktning lär du dig att yrkesmässigt installera, administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem. Du studerar bland annat nätverksteknik och installationsteknik. Inriktningen ska också utveckla din förmåga att arbeta med system för presentation av data, bild, ljud och interaktiva tekniker. Du får även kunskaper om informationssäkerhet.