Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktningar på bygg- och anläggningsprogrammet

Anläggningsfordon
På inriktningen kan du utbilda dig till anläggningsmaskinförare. Du får lära dig att köra och hantera exempelvis grävmaskiner och lastmaskiner som används vid byggen och anläggningsarbeten. Efter utbildningen har du kunskaper om markarbete, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Du kan också välja att rikta in dig på renodlat anläggningsarbete som stensättning, grönytor och ledningsbyggnad.  
 
Husbyggnad
Detta är en bred inriktning som omfattar traditionella yrkesområden inom byggbranschen. Inriktningen leder till olika yrkesutgångar: byggnadsträarbetare, murare eller betongarbetare. Ska du bli träarbetare får du lära dig bland annat att bygga formar och stommar. Blivande betongarbetare lär sig om armering och gjutning av olika konstruktioner. Blivande murare lär sig att mura upp väggar, mura fasadtegel, putsa väggar samt plattsättning.