Kontakt

Programansvarig
Lars Jessen
Tel: 073-681 24 22
E-post: lars.jessen@gotland.se
 

Studie- och yrkesvägledare
Heléne Engström Danielsson
Tel: 0498-20 36 71
E-post: helene.engstrom-danielsson@gotland.se

Biträdande rektor
Ulrika Westin
Tel: 0498-26 95 30
E-post: ulrika.westin@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du engagerad i samhällsfrågor? Tycker du om att diskutera politik? Vill du veta mer för att kunna påverka och förändra? Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred studieförberedande utbildning för dig som är intresserad av hur vårt samhälle fungerar. Väljer du detta program kan du också satsa på att utveckla dina idrottstalanger genom NIU - nationellt godkänd idrottsutbildning.

Om utbildningen
Samhällsvetenskapsprogrammet ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Kunskapsområden som demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö utgör basen i programmet. Du får också studera olika maktstrukturer ur ekonomiska, sociala och politiska vinklar. Under utbildningen tränas du i att utveckla din förmåga att analysera och reflektera, att källkritiskt söka information, skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter. Efter det första året väljer du en av de tre inriktningarna samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller medier, information och kommunikation.

Elitidrott och samhällsstudier
Elever som sökt och fått plats på NIU - nationellt godkänd idrottsutbildning har möjlighet att kombinera en satsning inom elitidrotten med studier på programmets beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga inriktning. Sista ansökningsdag är den 1 december. Läs mer här

Efter gymnasiet
Efter avslutad utbildning får du en högskoleförberedande examen och behörighet till många högskoleutbildningar.

Exempel på yrken efter högre studier
Personaladministratör, psykolog, polis, journalist, programledare, producent, informatör, fotograf, lärare, kurator, pilot och UD-tjänsteman.

Följ Samhällsvetenskapsprogrammet på Instagram

wisbygymnasiet_sa 

Eleverna berättar om programmet