Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktningar på humanistiska programmet

Språk
På inriktningen lär du dig språk och om språkens ursprung samt om sambandet mellan språk, kultur, media, kommunikation och samhälle. Du läser minst två moderna språk och kan välja mellan: franska, italienska, spanska och tyska. Dessutom studerar du de klassiska språken latin och grekiska. Wisbygymnasiet är en av de mest framstående gymnasieskolorna i Sverige när det gäller just klassiska språk. Inriktningen ger inte bara en bred språkförståelse utan även språklig kompetens som är särskilt bra att ha med sig, när man studerar vidare på högskola eller universitet.