Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maria Karlsson
Tel: 0498-26 35 80
E-post: maria.karlsson01@gotland.se

Programansvarig
Anna-Klara Swahn
Tel: 070-402 80 15
 

Biträdande rektor
Karin Lekander
Tel: 0498-26 95 44
E-post: karin.lekander@gotland.se


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Humanistiska programmet

Kärnan i det humanistiska programmet finns i moderna språk - i engelska och svenska, liksom i klassiska språk (latin och klassisk grekiska). Men du studerar även ämnen som filosofi och kulturhistoria. Utbildningen öppnar dörrar för vidare studier inom flera olika områden – till exempel om du vill studera juridik, journalistik och andra utbildningar där språk och kommunikation är centralt. Programmet ger en bred kunskapsbas för framtida världsmedborgare. Världen över finns det ett stort behov av medarbetare som behärskar flera språk och har kunskap om olika kulturer. 

Om utbildningen
På det humanistiska programmet utvecklar du din språkliga förmåga och din förmåga att reflektera och kommunicera med omvärlden. Du får även möjlighet att utveckla din förmåga att argumentera, dra slutsatser och motivera dina ställningstaganden. I programmet ingår kursen ”Människans språk”, som är en grundkurs i språkvetenskap. I den kursen får du bekanta dig med till exempel arabiska, hindi, isländska, japanska, kinesiska och persiska och träffa människor från andra länder och kulturer. I utbildningen ingår en studieresa till ett europeiskt land.

Efter gymnasiet
Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom de flesta inriktningarna på universitet och högskolor. Till exempel juridik, statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik. Eftersom du studerar andra språk förutom engelska blir en större arbetsmarknad utanför Sverige tillgänglig för dig.

Exempel på yrken efter högre studier
Språkvetare, kulturarbetare, litteraturvetare, jurist, statsvetare, psykolog, journalist, kommunikatör, utrikeskorrespondent, lärare, biståndsarbetare och diplomat. Du kan också satsa på olika yrken inom turism- och kulturområdet eller yrken där kunskap om kultur, samhälle och omvärld är viktigt.

Följ Humanistiska programmet på Instagram

wisbygymnasiethu 

Eleverna berättar om programmet