Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktningar på det estetiska programmet

Bild och formgivning 
Inom denna inriktning utvecklar du ditt eget konstnärliga skapande inom bild- och formgivning. Vi använder oss av såväl hantverksmässig som digital utrustning under utbildningstiden. Du lär dig grunderna och olika tekniker inom digital bildhantering, design, foto, grafisk form, modellteckning, målning, konsthistoria och bildteori.

Musik
Detta är en inriktning för dig som vill utveckla dina förmågor inom musiken. Kurserna ger dig möjlighet till musicerande i ensemble, kör och på ditt eget instrument. Kurser i musikteori ger dig en djupare förståelse för musikens uppbyggnad och struktur. Under alla tre gymnasieåren erbjuds du individuell undervisning på ditt instrument.