Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maria Karlsson 
Tfn: 0498-20 35 80
E-post: maria.karlsson01@gotland.se

Programsamordnare
Tobias Forsberg
Tfn: 073-913 29 56
E-post: tobias.forsberg@gotland.se

Biträdande rektor
Jane Ahrling
Tfn: 073-765 89 36
E-post: jane.ahrling@gotland.se


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till dig som vill jobba inom hälso- och sjukvården, psykiatrin, habiliteringen eller omsorgen. Programmet har inga nationellt fastställda inriktningar men ger dig ändå möjlighet att specialisera dig utifrån vilken yrkesutgång du väljer.

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig att förstå hur vi människor fungerar. Både fysiskt, psykiskt och socialt, vilka behov vi har samt hur våra livsvillkor och livsstil påverkar oss och vår hälsa. Social omsorg, hälso- och sjukvård, anatomi och fysiologi samt psykiatri är några ämnen du studerar. Du kommer också att tränas i att möta människor i behov av olika typer av vård, rehabilitering, omvårdnad och omsorg. Du utbildas särskilt i hjärt- och lungräddning. Under år 3 går eleverna igenom Skolverkets handledarutbildning och får ett särskilt intyg på detta.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
Under utbildningen praktiserar du under minst 15 veckor av studietiden. Det betyder att delar av kurser genomförs på arbetsplatser. Då får du erfarenhet och kontakt med vårdens och omsorgens olika verksamheter, yrkesgrupper och brukare/patienter. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad .

Efter gymnasiet
Direkt efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska, skötare, personlig assistent, handledare i dagligverksamhet eller boendeassistent. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Läser du engelska 6 och svenska 3 inom det individuella valet under gymnasiet får du grundläggande högskolebehörighet.

Följ Vård- och omsorgsprogrammet på Instagram

wisbygymnasiet_vo

Eleverna berättar om programmet