Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Andrea Persson
Tel: 070-083 07 52
E-post: andrea.persson@gotland.se

Programansvarig
Maria Eriksson
Tel: 072-077 76 50
E-post: maria.eriksson@grontcentrum.se

Biträdande rektor
Luis Barnes
Tel: 073-765 83 93
E-post: luis.barnes@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktningar på naturbruksprogrammet

Du kan välja mellan följande inriktningar på Wisbygymnasiet och du börjar på din inriktning redan år ett på naturbruksprogrammet:

Lantbruk

Lantbruk med teknikprofil
Inom inriktningen får du en bred grundutbildning inom växtodling, teknik, maskin och lantbruksdjur. Du får lära dig om företagande, arbeta med motorsåg och röjmotorsåg samt sköta djur. Du lär dig om hur teknisk utveckling kan bidra till att den biologiska potentialen utnyttjas bättre.
 
Lantbruk med lantbruksdjursprofil
Utbildningen ger kunskaper att arbeta med lantbruksdjur som nötkreatur, grisar, fjäderfä och får. Du lär dig om lantbruksdjurens beteende, behov, och utveckling samt att arbeta professionellt med djuren utifrån säkerhets- och djurskyddsmässiga normer. Du lär dig om växtodling, maskinkunskap och företagande.  

Djur 

Inom inriktningen kan du välja mellan två olika utbildningsprofiler.

Djur med djursjukvårdsprofil
Utbildningen ger dig kunskaper om djurens beteende, behov, skötsel, omvårdnad och sjukdomar samt att arbeta med djuren utifrån säkerhets- och djurskyddsmässiga normer. Du går grundläggande kurs i läkemedelshantering (D9) som är krav för att få utföra vissa moment inom djursjukvården. Du får även en yrkesutgång med fördjupning inom hundens friskvård och rehabilitering. 
 
Djur med hästprofil
Utbildningen ger dig en bred kunskap om hästar. Du läser kurser med fokus på hästkunskap och skötsel av hästar och stall och får möjlighet att utvecklas inom hoppning, dressyr och körning. Du får kunskap om hästens beteende, behov och utveckling samt att arbeta professionellt med häst.