Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Carina Nilsson
Tel: 0498-26 34 93
E-post: carina.nilsson03@gotland.se

Programansvarig
Maria Eriksson
Tel: 072-077 76 50
E-post: maria.eriksson@grontcentrum.se

Biträdande rektor
Luis Barnes
Tel: 073-765 83 93
E-post: luis.barnes@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktningar på naturbruksprogrammet

Du kan välja mellan följande inriktningar på Wisbygymnasiet och du börjar på din inriktning redan år ett på naturbruksprogrammet.

Djurvård

Här kan du välja att studera mot djursjukvård eller hundsport. Utbildningen ger dig kunskaper om sällskapsdjur, djurens beteende, behov, skötsel, omvårdnad och sjukdomar samt att arbeta med djuren utifrån säkerhets- och djurskyddsmässiga normer. Du lär dig yrkesmässigt om hund, hundsport, träning, etologi, service, företagande och ledarskap. Under utbildningen jobbar du med skolans sällskapsdjur samt hund och katt. Din hund är välkommen till skolan. Du går grundläggande kurs i läkemedelshantering (D9) som är krav för att få utföra vissa moment inom djursjukvården. Du får även en yrkesutgång med fördjupning inom hundens friskvård och rehabilitering och hundsiminstruktör. Utbildningen ges i samarbete med distriktsveterinärerna i Roma och hundbranschen.

Hästhållning
Utbildningen ger dig en bred kunskap om hästar. Du läser kurser med fokus på hästkunskap och skötsel av hästar och stall och får möjlighet att utvecklas inom hoppning, dressyr och körning. Du träffar olika lärare och tränare och får kunskap om hästens beteende, behov och utveckling samt att arbeta professionellt med häst. I år tre får du möjlighet att avlägga en yrkesexamen som hästskötare mot svenska ridsportförbundet. Du väljer om du vill gå profil mot trav eller ridning. Utbildningen är kvalitetsmärkt via SMAK.

Lantbruk
Här kan du välja att studera mot lantbruksdjur eller lantbruk teknik. Utbildningen ger kunskaper att arbeta med lantbruksdjur som nötkreatur, grisar, fjäderfä och får. Du lär dig om lantbruksdjurens beteende, behov, och utveckling samt att arbeta professionellt med djuren utifrån säkerhets- och djurskyddsmässiga normer. Du lär dig om växtodling, maskinkunskap och företagande.