Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hotell- och turismprogrammets inriktning

Hotell och konferens
På den här inriktningen lär du dig att organisera, planera och genomföra möten, konferenser, mässor och evenemang. Du får lära dig att sköta bokningar, checka in och ut gäster samt andra vanligt förekommande uppgifter inom hotellreceptionen samt sköta våningsservice såsom städning, bäddning och gästbemötande. Du får även lära dig grundläggande serveringskunskaper. Du får kunskap om resmål och resvägar och får träna dig i att leda och guida grupper.