Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Isabelle Hallgren
Tel: 0498-26 34 93
E-post: isabelle.hallgren01@gotland.se

Programsamordnare
Anders Björkqvist
Tfn: 076-567 20 12
E-post: anders.bjorkqvist@gotland.se

Biträdande rektor
Luis Barnes
Tel: 073-765 83 93
E-post: luis.barnes@gotland.se 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av el och hur el fungerar. Efter utbildningen väntar ett omväxlande och intressant yrkesliv för dig som vill arbeta med el och elektronik eller dator- och kommunikationsteknik.

Om utbildningen
Hos oss kan du välja mellan inriktningarna elteknik samt dator- och kommunikationsteknik. De programgemensamma ämnena på programmet omfattar datorteknik, elektromekanik, energiteknik och mekatronik. Praktiska och teoretiska moment varvas i de olika kurserna. En del av undervisningen är förlagd ute på företag. Under utbildningen lägger vi stor vikt vid att utveckla din förmåga till problemlösning och att ta egna initiativ. Du väljer inriktning redan vid gymnasievalet

Teknikcollege
När du väljer att gå El -Energiprogrammet så har du även möjlighet att gå de kurser som Teknikcollege erbjuder. Teknikcollege samarbetar med näringslivet inom teknik på Gotland och de erbjuder alla elever på El och energiprogrammet 300 poäng extra under utbildningen. Du genomför 100 poäng extra för varje läsår. El -Energiprogrammet läser Matematik 2, Cad1, Cad2 och Teknisk Specialisering. Mer om Teknikcollege 
 
Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Det arbetsplatsförlagda lärandet, som varar under minst femton veckor, är en mycket viktig del av utbildningen. Under din APL får du praktisk träning och ytterligare kunskaper för att kunna klara ditt blivande yrke. Du bygger också upp viktiga kontakter inför ditt kommande arbetsliv. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad .

Under gymnasietiden
Under tiden du studerar hos oss får du de grundläggande kompetens att kunna studera vidare. Samt att du vid den senare tiden kommer att få avlägga ett gymnasiearbete och ett branschprov som krävs för att senare kunna få jobba som lärling.

Efter gymnasiet
Elever som når goda resultat under utbildningen är efterfrågade på arbetsmarknaden. Beroende på vilken inriktning du valt kan du arbeta till exempel som elektriker verksam inom installation eller eldistribution, hisstekniker, larmtekniker, nätverkstekniker, teknisk säljare, supporttekniker eller servicetekniker.

För dig som gått inriktningen elteknik kommer utbildningen att fortsätta ute på företag med lärling som motsvarar 1600 timmar. Läser du svenska 2 och 3 inom det individuella valet under gymnasiet och dessutom klarar kurserna som Teknikcollege erbjuder har du en mängd tekniska utbildningar du kan välja mellan på högskola.

Följ El- och energiprogrammet på Instagram

wisbygymnasiet_ee

Eleverna berättar om programmet