Kontakt

Visby avloppsreningsverk
Besöksadress: Färjeleden
Postadress: 621 58 VISBY

Arbetsledare: Kent Nordberg
E-post: kent.nordberg@gotland.se
Telefon 0498-269794
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utsläppskontroll Visby Reningsverk

Gällande gränsvärden för Visby reningsverk:
Bod: 10 mg/l Gränsvärde årsmedelvärde samt riktvärde kvartalsmedelvärde
Cod: 70 mg/l Riktvärde årsmedelvärde
Tot-P: 0,3 mg/l Gränsvärde årsmedelvärde kvartalsmedelvärde
Tot-N: 15 mg/l Gränsvärde årsmedelvärde eller minst 70 % reningsgrad.

 

 

Analyser 2017

Pågående provtagning 2018