Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bolag och stiftelser

AB Gotlandshem, 100%
Almi Företagspartner Gotland, 49%
Gotlands Energi AB, 25%
Gotlands Filmfond AB, 100%
Gotland Grönt Centrum AB, 35%
Inera AB, samägs av kommuner och regioner i Sverige och Region Gotland har en andel på ca 2 promille
Stiftelsen Gotlandsmusiken, 100% 
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB, 100%