2002-12-16, §§ 25-41

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6467
Kommunfullmäktige 2002-12-16
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-16.15