Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider för Gotland 2015-2016

Studentdag för gymnasiet är 10 juni 2016

Läsårstider:
För eleverna gäller:


Höstterminen startar onsdag den 19 augusti 2015 och pågår t.o.m. fredag den 18 december 2015.
Vårterminen startar torsdag den 7 januari 2016 och pågår t.o.m. tisdag den 14 juni 2016.

Antal skoldagar för elever är 178 st.

Lovdagar under skolåret:
26 -30 oktober 2015 "Vecka 44"
29 februari - 4 mars 2016 Sportlov
29 mars- 1 april 2016 Påsklov
6  maj 2016 lovdag 
Utöver detta kommer 5 lovdagar att läggas ut av resp. rektor

För lärarna gäller:

höstterminen, onsdag 12 augusti 2015 - fredag 18 december 2015
vårterminen, torsdag 7 januari 2016 - fredag 17 juni 2016

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
12 - 18 augusti 2015 (5 dagar)
26 - 28 oktober 2015 "vecka 44", (3 dagar)
15 - 17 juni 2016 (3 dagar)
Utöver detta kommer 5 dagar att läggas ut av resp. rektor.
Summa: 16 dagar

Lärares arbetsdagar 194 st.

Verksamhetsåret 15/16 för barnomsorgen – uppehållsanställning
2015-08-12 - 2015-12-18
2016-01-07 - 2016-06-17

Verksamhetsåret 15/16 för måltidspersonal och elevassistenter – uppehållsanställning
2015-08-18 - 2015-12-18
2016-01-07 - 2016-06-13

Verksamhetsåret 15/16 för skolsköterskor – uppehållsanställning
2015-08-15 - 2015-12-18
2016-01-07 - 2016-06-17