Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider för Gotland 2013-2014

Läsårstider:
För eleverna gäller:

Höstterminen startar måndag den 19 augusti och pågår t.o.m. fredag den 20 december.
Vårterminen startar tisdag den 7 januari och pågår t.o.m. torsdag den 12 juni.

Antal skoldagar för elever är 178 st.

Lovdagar under skolåret:
21/10-25/10 "Vecka 43"
24/2 - 28/2 Sportlov
14/4-17/4 Påsklov
2/5 lovdag
30/5 lovdag 
Utöver detta kommer 4 lovdagar att läggas ut av resp. rektor

För lärarna gäller:

höstterminen, måndag 12 augusti - fredag 20 december
vårterminen, tisdag 7 januari - tisdag 17 juni

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
12/8-16/8, (5 dagar)
21/10-23/10 "vecka 43", (3 dagar)
2/5 (1 dag)
13/6-17/6, (3 dagar)
Utöver detta kommer 4 dagar att läggas ut av resp. rektor.
Summa: 16 dagar

Lärares arbetsdagar 194 st.

Verksamhetsåret 13/14 för barnomsorgen – uppehållsanställning

20130814-20131220
20140107-20140617

Verksamhetsåret 13/14 för måltidspersonal och elevassistenter – uppehållsanställning

20130819-20131220
20140107-20140613

Verksamhetsåret 13/14 för skolsköterskor – uppehållsanställning

20130819-20131220
20140107-20140617