Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktningar på ekonomiprogrammet

Ekonomi
På denna inriktning fördjupar du dig i ekonomi, matematik och entreprenörskap. Här får du fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Du får träffa gästföreläsare från näringslivet och ska driva ett UF-företag.

Juridik
Här läser du mer juridik kompletterat med psykologi och filosofi. Du lär dig om rättssystemet i ett demokratiskt samhälle och om lagar och avtal som påverkar olika affärsförhållanden. Du får möta dem som arbetar inom rättsväsendet på Gotland – till exempel domare och andra jurister.