Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Elinor Löfgren och Magnus Claesson
Skolskjutssamordnare
Telefon: 0498-26 94 60
Telefontid: måndag, onsdag-fredag klockan 10.00-12.00. Tisdag klockan 13.00-15.00
E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Ansökan om skolskjuts

Rätt till skolskjuts regleras i Skollagen och trafikförordningar samt i barn- och utbildningsnämndens beslut.
Utöver dessa regler kan ansökan om skolskjuts göras för särskilda skäl som  t ex trafikförhållanden, medicinska. Det går också att ansökan om skolskjuts om man valt annan skola och det inte medför någon organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för regionen eller om man har växelvis boende. Läs mer nedan.

Ansökningsblankett finns att ladda ner i högermarginalen. Beslut om skolskjuts fattas på delegation av barn- och utbildningsnämnden av koordinator med ansvar för skolskjutsar.

Handläggningstid för beslut är 14 dagar från det datum ansökan inkommit.

Behov av skolskjuts av särskilda skäl

Skolskjuts av särskilda skäl kan beviljas, på grund av trafikförhållanden, medicinska skäl eller andra särskilda omständigheter, till exempel ett varaktigt funktionshinder. Behovet av skolskjuts bedöms utifrån en helhetsbedömning och efter individuell
prövning i varje enskilt fall. Funktionshinder/medicinska skäl ska styrkas med läkarintyg.

Tillfällig skolskjuts

En elev som på grund av skada eller sjukdom kan tillfälligt erhålla skolskjuts till och från skolan. Kommunens försäkring täcker dessa kostnader i de fall skadan beror på olycksfall. I dessa fall skall Försäkringsbolaget alltid kontaktas. Skadeanmälan finns
på skolsköterskans expedition.

Elevers rätt till skolskjuts när man valt annan kommunal skola alternativt fristående skola

I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Skollag 10 kap 32 §.

Elev med växelvis boende

I de fall barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna inom en och samma kommun, skall behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser, om det är frågan om växelvis boende enligt fast arrangemang förankrat i lagstiftningen.
Kommunen anvisar i första hand skjuts med ordinarie skolskjuts- kollektivtrafik. Normal reglering av väntetid och busstid tillämpas inte för adress utanför skolans normala upptagningsområde.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?