Kontakt

Ungdomskraft
Besöksadress: Mästergatan 5E, Visby 
E-post: ungdomskraft@gotland.se

Ungdomscoacher

Pia Bergman
Telefon: 073-765 81 24
E-post: pia.bergman@gotland.se

Christina Wennås
Telefon: 076-947 84 54
E-post: christina.wennas@gotland.se

Fredrik Isakson 
Telefon: 070-447 70 84 
E-post: fredrik.isakson@gotland.se

Emmelie Looström
Telefon: 070-083 23 94
 
Carina Levander/Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 070-788 80 32
 
Maribelle Karlsson /Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 070-788 78 98
E-post: maribelle.karlsson@gotland.se 
Ansvarig chef vid Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Eva Flemming svarar på övergripande frågor om kommunala aktivitetsansvaret, statistikfrågor osv.

Telefon: 0498-26 34 23
E-post: eva.flemming@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontakt

Ungdomskraft finns på i lokaler på Mästergatan 5E i Visby.

Hitta till oss

Du når oss på e-postadressen: ungdomskraft@gotland.se

Kontaktuppgifter till personal

I kontaktfältet "Kontakta oss" ovan hittar du hittar kontaktuppgifter till personalen.

Vi som arbetar här