Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppgifter om vistelse i fosterhem eller barnhem

Ring regionarkivet eller skicka e-post med ditt namn och ett telefonnummer som vi kan nå dig på dagtid, så ringer vi upp dig så fort vi kan!

Stockholms stadsarkiv har gett ut en broschyr som kort beskriver hur det går till att söka uppgifter, se länk till höger.