Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du sökte? Prenumerera på för dig intressanta lediga tjänster: https://recruit.visma.com 
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Administrativ assistent Administration, ekonomi, juridik Hemsjukvården 2019-06-12 2019-06-25
Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-06-12 2019-06-30
Kurator Socialt arbete Syncentralen 2019-06-13 2019-06-30
Fysioterapeut/­ sjukgymnast Hälso- och sjukvård Habiliteringen 2019-06-07 2019-06-30
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2019-06-07 2019-06-30
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2019-06-10 2019-06-30
Lärare SVA F–6 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-06-11 2019-06-30
Socialassistent Administration, ekonomi, juridik Individ- och familjeomsorgen 2019-06-11 2019-06-30
Arbetsterapeut strokeavdelning Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-06-05 2019-06-30
Förskollärare Pedagogiskt arbete Slite, Fårösund och Lärbro förskoleområde 2019-06-07 2019-06-30
Marknadsförare Administration, ekonomi, juridik Resursteamet 2019-06-11 2019-06-30
Koordinator Administration, ekonomi, juridik Avdelning räddningstjänst 2019-06-17 2019-06-30
Köksbiträde Hotell, restaurang, storhushåll Köksområde 4 2019-06-14 2019-06-30
ST-läkare primärvården Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2018-11-21 2019-06-30
Brandingenjör/­ brandinspektör Säkerhetsarbete Avdelning räddningstjänst 2019-06-17 2019-06-30
Sjuksköterska natt, hjärtmedicin Hälso- och sjukvård Kardiologi 2019-05-03 2019-06-30
Fysioteraput/­ sjukgymnast, inriktning barn Hälso- och sjukvård Rehabenheten lasarettet 2019-05-08 2019-06-30
Arbetsterapeut hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-05-21 2019-06-30
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Humlegården skolområde 2019-05-23 2019-06-30
Psykolog Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Wisby Söder 2019-06-04 2019-06-30
HR-administratör Administration, ekonomi, juridik HR-stöd 2019-06-14 2019-06-30
Familjeutredare Socialt arbete HVB utredning föräldrar/­barn 2019-06-19 2019-07-07
Lärare idrott Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2019-06-19 2019-07-07
Undersköterska Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2019-06-17 2019-07-07
Kollektivtrafikutvecklare Administration, ekonomi, juridik Kollektivtrafikenheten 2019-06-17 2019-07-07
Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem Pedagogiskt arbete Vänge skola 2019-06-14 2019-07-07
Psykolog/­ PTP-psykolog Hälso- och sjukvård Barn- och ungdomspsykiatrin 2019-06-11 2019-07-07
Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2019-06-03 2019-07-14
Sjuksköterska, heldygnsvård psykiatri natt Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2019-06-03 2019-07-14
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2019-06-17 2019-07-14
Elevassistent Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2019-06-17 2019-07-14
Sjuksköterska natt Hälso- och sjukvård Rehabavdelning C2 norr 2019-06-20 2019-07-14
Lärare spanska årskurs 6-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-06-24 2019-07-14
Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem Pedagogiskt arbete Lyckåker skolområde 2019-06-24 2019-07-14
Lärare sv/­ en årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2019-06-24 2019-07-14
Sjuksköterska natt Hälso- och sjukvård Onkologen 2019-06-20 2019-07-21
Förskollärare Pedagogiskt arbete Stenkyrka förskola 2019-06-19 2019-07-21
Undersköterska/­ skötare psykiatri Hälso- och sjukvård Akutmottagning psykiatri 2019-06-17 2019-07-21
Sjuksköterska psykiatri Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2019-06-17 2019-07-21
Lokalvårdare Sanering och renhållning Städområde 1 2019-04-25 2019-07-28
Lärare årskurs 2 Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2019-05-21 2019-07-28
Lärare mellanstadie Pedagogiskt arbete Lärbro skola 2019-06-11 2019-07-28
Arbetsterapeut hemsjukvård Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2019-05-29 2019-07-28
Medicinsk sekreterare Administration, ekonomi, juridik Sekreterare opererande specialiteter 2019-06-19 2019-07-28
Familjecoach Socialt arbete Familjestödsenheten 2019-06-24 2019-07-28
Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb Hälso- och sjukvård Resursteamet sommar 2018-12-19 2019-07-31
Rektor särskolan Chefer och verksamhetsledare Särskolan 2019-06-19 2019-08-04
Vattenrörläggare/­ maskinist Bygg och anläggning VA-underhåll 2019-06-20 2019-08-04
Lärare i fritidshem Pedagogiskt arbete Alléskolan 2019-06-14 2019-08-11
Tandläkare till akutmottagning Hälso- och sjukvård Folktandvården Wisby 2019-06-10 2019-08-18
Sjuksköterska äldreomsorg, särskilt boende Hälso- och sjukvård Stuxgården 2019-04-03 2019-08-25
Sjuksköterska Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2018-12-07 2019-09-01
Specialpedagog Pedagogiskt arbete Roma skolområde 2019-05-21 2019-09-01

Administrativ assistent

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-25

Arbetsterapeut hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-30

Arbetsterapeut hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2019-07-28

Arbetsterapeut strokeavdelning

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-06-30

Brandingenjör/­ brandinspektör

Avdelning räddningstjänst Sök senast: 2019-06-30

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska

Primärvård BVC Sök senast: 2019-06-30

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska

Primärvård BVC Sök senast: 2019-06-30

Elevassistent

Romaskolan F-9 Sök senast: 2019-07-14

Familjecoach

Familjestödsenheten Sök senast: 2019-07-28

Familjeutredare

HVB utredning föräldrar/­barn Sök senast: 2019-07-07

Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem

Vänge skola Sök senast: 2019-07-07

Fritidspedagog/­ lärare i fritidshem

Lyckåker skolområde Sök senast: 2019-07-14

Fysioterapeut/­ sjukgymnast

Habiliteringen Sök senast: 2019-06-30

Fysioterapeut/­ sjukgymnast hemsjukvård

Hemsjukvården Sök senast: 2019-06-30

Fysioteraput/­ sjukgymnast, inriktning barn

Rehabenheten lasarettet Sök senast: 2019-06-30

Förskollärare

Slite, Fårösund och Lärbro förskoleområde Sök senast: 2019-06-30

Förskollärare

Stenkyrka förskola Sök senast: 2019-07-21

HR-administratör

HR-stöd Sök senast: 2019-06-30

Kollektivtrafikutvecklare

Kollektivtrafikenheten Sök senast: 2019-07-07

Koordinator

Avdelning räddningstjänst Sök senast: 2019-06-30

Kurator

Syncentralen Sök senast: 2019-06-30

Köksbiträde

Köksområde 4 Sök senast: 2019-06-30

Lokalvårdare

Städområde 1 Sök senast: 2019-07-28

Lärare i fritidshem

Alléskolan Sök senast: 2019-08-11

Lärare idrott

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-07-07

Lärare idrott och hälsa

Humlegården skolområde Sök senast: 2019-06-30

Lärare idrott och hälsa

Romaskolan F-9 Sök senast: 2019-07-14

Lärare mellanstadie

Lärbro skola Sök senast: 2019-07-28

Lärare spanska årskurs 6-9

Södervärnskolan Sök senast: 2019-07-14

Lärare sv/­ en årskurs 7-9

Södervärnskolan Sök senast: 2019-07-14

Lärare SVA F–6

Sudrets skolområde Sök senast: 2019-06-30

Lärare årskurs 2

Fårösundsskolan Sök senast: 2019-07-28

Marknadsförare

Resursteamet Sök senast: 2019-06-30

Medicinsk sekreterare

Sekreterare opererande specialiteter Sök senast: 2019-07-28

Psykolog

Vårdcentralen Wisby Söder Sök senast: 2019-06-30

Psykolog/­ PTP-psykolog

Barn- och ungdomspsykiatrin Sök senast: 2019-07-07

Rektor särskolan

Särskolan Sök senast: 2019-08-04

Sjuksköterska

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2019-09-01

Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2019-07-14

Sjuksköterska natt

Rehabavdelning C2 norr Sök senast: 2019-07-14

Sjuksköterska natt

Onkologen Sök senast: 2019-07-21

Sjuksköterska natt, hjärtmedicin

Kardiologi Sök senast: 2019-06-30

Sjuksköterska psykiatri

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2019-07-21

Sjuksköterska äldreomsorg, särskilt boende

Stuxgården Sök senast: 2019-08-25

Sjuksköterska, heldygnsvård psykiatri natt

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2019-07-14

Socialassistent

Individ- och familjeomsorgen Sök senast: 2019-06-30

Specialpedagog

Roma skolområde Sök senast: 2019-09-01

ST-läkare primärvården

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2019-06-30

Tandläkare till akutmottagning

Folktandvården Wisby Sök senast: 2019-08-18

Undersköterska

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2019-07-07

Undersköterska/­ boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb

Resursteamet sommar Sök senast: 2019-07-31

Undersköterska/­ skötare psykiatri

Akutmottagning psykiatri Sök senast: 2019-07-21

Vattenrörläggare/­ maskinist

VA-underhåll Sök senast: 2019-08-04

Hitta direkt