Kontakt

Rekryterings- och bemanningsenheten socialförvaltningen
För hemtjänst och äldreboende
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: rob@gotland.se

Kompetens och bemanningsenheten socialförvaltningen
För omsorg om personer med funktionsnedsättning
Telefon: 0498-20 42 63
E-post: kob@gotland.se

Bemanningsenheten hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0498-20 44 81
E-post: hsfbemanning@gotland.se

Vikarieförmedlingen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 99 13
E-post: vikarieformedlingen.uaf@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du söker?
Klicka här för att lämna en intresseanmälan.

Du kan även prenumerera på våra lediga tjänster här.
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Undersköterska/­ boendeassistent äldreomsorgen, sommarjobb Hälso- och sjukvård Socialtjänst/­omsorg vikarier 2020-12-18 2021-06-20
Specialist i allmänmedicin/­ geriatrik Hälso- och sjukvård Verksamhetsområde Primärvård 2021-05-19 2021-06-20
Elevassistent Pedagogiskt arbete Fårösundsskolan 2021-06-01 2021-06-20
Handledare trädgård/­ park/­ markanläggning Naturbruk Arbetsliv och etablering 2021-05-31 2021-06-20
Praktiksamordnare Introduktionsprogram Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2021-05-31 2021-06-20
Lärare NO, årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2021-06-03 2021-06-20
Lärare, årskurs 1-3 Pedagogiskt arbete Tjelvar skolområde 2021-06-01 2021-06-20
Enhetschef bostad med särskild service Chefer och verksamhetsledare Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2021-06-04 2021-06-20
Lärare idrott Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2021-06-03 2021-06-20
Lärare, årskurs 1-3 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2021-06-01 2021-06-20
Skolkurator Socialt arbete Barn- och elevhälsan 2021-06-04 2021-06-20
Boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning, sommar 2021-06-04 2021-06-20
Skolpsykolog Hälso- och sjukvård Barn- och elevhälsan 2021-06-14 2021-06-21
Skolkurator Socialt arbete Barn- och elevhälsan 2021-06-14 2021-06-21
Skolsköterska Hälso- och sjukvård Barn- och elevhälsan 2021-06-14 2021-06-21
Primärvårdschef Chefer och verksamhetsledare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2021-06-01 2021-06-23
Sjuksköterska kardiologi, natt Hälso- och sjukvård Kardiologi 2021-06-01 2021-06-27
Projektledare mark och anläggning Bygg och anläggning Projektavdelningen 2021-05-28 2021-06-27
Medicinsk fotvårdsterapeut Kropps- och skönhetsvård Vårdcentralen Slite 2021-05-19 2021-06-27
Barnsjuksköterska/­ sjuksköterska barnavdelning Hälso- och sjukvård Barn-/­ungdomsavdelning C2 2021-05-19 2021-06-27
Projektledare VVS Bygg och anläggning Projektavdelningen 2021-05-27 2021-06-27
Specialistläkare/­ överläkare inom radiologi/­ bild och funktion Hälso- och sjukvård Röntgen 2021-05-26 2021-06-27
Timvikarier städ Sanering och renhållning Städområde 1 2021-01-08 2021-06-27
Överläkare ortopedi Hälso- och sjukvård Ortopedi MedOp 2021-03-30 2021-06-27
Specialpedagog/­ speciallärare Pedagogiskt arbete Got-IT 2021-06-07 2021-06-27
Förskollärare Pedagogiskt arbete Stenkyrka förskola 2021-06-03 2021-06-27
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska BVC Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2021-06-04 2021-06-27
Lärare svenska/­ engelska eller svenska/­ tyska Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2021-06-10 2021-06-27
Kommunikatör Energicentrum Gotland Administration, ekonomi, juridik Samhällsplanering 2021-06-10 2021-06-27
Energicoach Energicentrum Gotland Säkerhetsarbete Samhällsplanering 2021-06-10 2021-06-27
Systemförvaltare Data/IT VA-avdelningen 2021-06-11 2021-06-27
Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, dag/­ kväll/­ helg Hälso- och sjukvård C2 norr 2021-06-09 2021-06-27
Sjuksköterska minnesmottagningen Hälso- och sjukvård C2 norr 2021-06-09 2021-06-27
Lärare vård- och omsorg vuxenutbildning Pedagogiskt arbete Kompetenscentrum Gotland 2021-06-10 2021-06-27
Sjuksköterska kardiologi, dag/­ kväll Hälso- och sjukvård Kardiologi 2021-06-14 2021-06-27
Undersköterska Hälso- och sjukvård Kvinnoavdelningar 2021-06-11 2021-06-27
Biomedicinsk analytiker, klinisk mikrobiologi Naturvetenskapligt arbete Laboratoriemedicinskt centrum Gotland 2021-06-11 2021-06-27
Sjuksköterska för vaccinering mot Covid-19 Hälso- och sjukvård Extra resurs - sjuksköterskor 2020-12-11 2021-06-27
Enhetschef planeringsenhet vård Chefer och verksamhetsledare Planeringsenhet Vård 2021-06-11 2021-06-27
Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2021-01-19 2021-06-30
Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, natt Hälso- och sjukvård C2 norr 2021-06-09 2021-07-04
Bemanningsassistent Administration, ekonomi, juridik Socialförvaltningen 2021-06-14 2021-07-04
Arbetsterapeut Hälso- och sjukvård Rehabenheten korpen 2021-06-16 2021-07-04
Speciallärare Pedagogiskt arbete Särskolan 2021-06-14 2021-07-11
Socialsekreterare Socialt arbete Barn- och familj 2021-06-10 2021-07-11
Sjuksköterska strokeavdelning, natt Hälso- och sjukvård Stroke 2021-06-10 2021-07-18
Elinstallatör med arbetsledande funktion Tekniskt arbete VA-underhåll 2021-06-11 2021-07-18
Stödassistent Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2021-06-15 2021-07-25
Sjuksköterska psykiatri Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2021-05-26 2021-07-25
Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2021-06-07 2021-07-31
Medicinsk sekreterare Administration, ekonomi, juridik Sekreterare medicinska specialiteter/­psykiatri/­rehab 2021-05-27 2021-08-08
Avdelningschef Avfallsavdelningen Chefer och verksamhetsledare Avfallsavdelningen 2021-06-10 2021-08-15
Avlösarservice Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2021-06-11 2021-08-22
Korttidsfamilj Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning 2021-06-11 2021-08-22
Specialist- eller överläkare inom lungsjukdomar Hälso- och sjukvård Infektion/­lungmedicin 2021-06-10 2021-08-29
Specialist- eller överläkare infektionssjukdomar Hälso- och sjukvård Infektion/­lungmedicin 2021-06-10 2021-08-29

Arbetsterapeut

Rehabenheten korpen Sök senast: 2021-07-04

Avdelningschef Avfallsavdelningen

Avfallsavdelningen Sök senast: 2021-08-15

Avlösarservice

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2021-08-22

Barnsjuksköterska/­ sjuksköterska barnavdelning

Barn-/­ungdomsavdelning C2 Sök senast: 2021-06-27

Bemanningsassistent

Socialförvaltningen Sök senast: 2021-07-04

Biomedicinsk analytiker, klinisk mikrobiologi

Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Sök senast: 2021-06-27

Boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb

Omsorg om personer med funktionsnedsättning, sommar Sök senast: 2021-06-20

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska BVC

Primärvård BVC Sök senast: 2021-06-27

Elevassistent

Fårösundsskolan Sök senast: 2021-06-20

Elinstallatör med arbetsledande funktion

VA-underhåll Sök senast: 2021-07-18

Energicoach Energicentrum Gotland

Samhällsplanering Sök senast: 2021-06-27

Enhetschef bostad med särskild service

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2021-06-20

Enhetschef planeringsenhet vård

Planeringsenhet Vård Sök senast: 2021-06-27

Förskollärare

Stenkyrka förskola Sök senast: 2021-06-27

Handledare trädgård/­ park/­ markanläggning

Arbetsliv och etablering Sök senast: 2021-06-20

Kommunikatör Energicentrum Gotland

Samhällsplanering Sök senast: 2021-06-27

Korttidsfamilj

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2021-08-22

Lärare idrott

Solberga skolområde Sök senast: 2021-06-20

Lärare NO, årskurs 7-9

Södervärnskolan Sök senast: 2021-06-20

Lärare svenska/­ engelska eller svenska/­ tyska

Wisbygymnasiet Sök senast: 2021-06-27

Lärare vård- och omsorg vuxenutbildning

Kompetenscentrum Gotland Sök senast: 2021-06-27

Lärare, årskurs 1-3

Tjelvar skolområde Sök senast: 2021-06-20

Lärare, årskurs 1-3

Sudrets skolområde Sök senast: 2021-06-20

Medicinsk fotvårdsterapeut

Vårdcentralen Slite Sök senast: 2021-06-27

Medicinsk sekreterare

Sekreterare medicinska specialiteter/­psykiatri/­rehab Sök senast: 2021-08-08

Praktiksamordnare Introduktionsprogram

Wisbygymnasiet Sök senast: 2021-06-20

Primärvårdschef

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sök senast: 2021-06-23

Projektledare mark och anläggning

Projektavdelningen Sök senast: 2021-06-27

Projektledare VVS

Projektavdelningen Sök senast: 2021-06-27

Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, dag/­ kväll/­ helg

C2 norr Sök senast: 2021-06-27

Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, natt

C2 norr Sök senast: 2021-07-04

Sjuksköterska för vaccinering mot Covid-19

Extra resurs - sjuksköterskor Sök senast: 2021-06-27

Sjuksköterska kardiologi, dag/­ kväll

Kardiologi Sök senast: 2021-06-27

Sjuksköterska kardiologi, natt

Kardiologi Sök senast: 2021-06-27

Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2021-07-31

Sjuksköterska minnesmottagningen

C2 norr Sök senast: 2021-06-27

Sjuksköterska psykiatri

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2021-07-25

Sjuksköterska strokeavdelning, natt

Stroke Sök senast: 2021-07-18

Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2021-06-30

Skolkurator

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2021-06-20

Skolkurator

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2021-06-21

Skolpsykolog

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2021-06-21

Skolsköterska

Barn- och elevhälsan Sök senast: 2021-06-21

Socialsekreterare

Barn- och familj Sök senast: 2021-07-11

Specialist i allmänmedicin/­ geriatrik

Verksamhetsområde Primärvård Sök senast: 2021-06-20

Specialist- eller överläkare infektionssjukdomar

Infektion/­lungmedicin Sök senast: 2021-08-29

Specialist- eller överläkare inom lungsjukdomar

Infektion/­lungmedicin Sök senast: 2021-08-29

Specialistläkare/­ överläkare inom radiologi/­ bild och funktion

Röntgen Sök senast: 2021-06-27

Speciallärare

Särskolan Sök senast: 2021-07-11

Specialpedagog/­ speciallärare

Got-IT Sök senast: 2021-06-27

Stödassistent

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Sök senast: 2021-07-25

Systemförvaltare

VA-avdelningen Sök senast: 2021-06-27

Timvikarier städ

Städområde 1 Sök senast: 2021-06-27

Undersköterska

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2021-06-27

Undersköterska/­ boendeassistent äldreomsorgen, sommarjobb

Socialtjänst/­omsorg vikarier Sök senast: 2021-06-20

Överläkare ortopedi

Ortopedi MedOp Sök senast: 2021-06-27

Hitta direkt