Kontakt

Katrin Rindlaug
Jämställdhetsstrateg
Telefon: 0498-26 94 10
E-post: katrin.rindlaug@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Jämställdhetsintegrering

Den service gotlänningarna erbjuds ska vara jämställd. Bemötande och möjligheter att utvecklas ska vara likvärdiga, oberoende av om gotlänningen är kvinna eller man.

Region Gotland arbetar utifrån strategin Jämställdhetsintegrering. Det innebär kort att ett jämställdhetsperspektiv ingår i allt beslutsfattande, planering och utförande av en verksamhet.

Inom regionens verksamheter arbetar vi med att:

  • utbilda förtroendevalda politiker och medarbetare i jämställdhetsintegrering
  • utveckla verktyg för jämställda förutsättningar i samråd och dialoger i bland annat fysisk planering
  • handleda och stödja förvaltningar och enheter som aktivt arbetar med att jämställdhetsintegrera sin verksamhet.

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.