Kontakt

Petra Thunegard Gråberg
Näringslivs- och kompetensförsörjningsstrateg

Telefon: 0498-26 92 13
E-post: petra.thunegard-graberg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kompetens och arbetsmarknad på Gotland

Tillgången på arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning för att det gotländska näringslivet och andra arbetsgivare ska kunna utvecklas och växa.
Tillgången på arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning för att det gotländska näringslivet ska kunna utvecklas och att inte annan verksamhet ska hämmas. Eftersom vi ständigt möter behovet av förnyelse på grund av produktion, teknik och kunskap ökar betydelsen också av det livslånga lärandet. Det är således viktigt att vi kan undanröja hinder för det kunskapsgap som kan uppstå mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft. Gotlands företagare har som främsta skäl för utebliven tillväxt angivit brist på rätt kompetens.

Frågor

Kontakta oss gärna med frågor gällande kompetensförsörjning.

 

Petra Thunegard Gråberg
Kompetensförsörjningsstrateg
Telefon: 0498-26 92 13
E-post: petra.thunegard-graberg@gotland.se