Kontakt

Beroendeenhetens vuxengrupp
Besöksadress: Havdervägen 2, 621 43 Visby

Telefon: 0498-26 89 58

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan, utredning och bedömning

Om du vill söka stöd kan du vända dig till beroendeenhetens vuxengrupp (BVG). 

BVG utreder och bedömer behovet av insatser för personer över 18 år med missbruk/beroende. Utredning inleds efter ansökan från den enskilde, eller efter anmälan från till exempel sjukvård, polis, privatperson eller arbetsgivare.

Utredningen syftar till att kartlägga missbruket och den sociala situationen och ge ett underlag för bedömning av behovet av insatser.

Den enskildes önskemål och synpunkter skall alltid komma fram i utredningen och så långt det är möjligt planeras insatserna tillsammans med den sökande.

Exempel på insatser är stödkontakt, strukturerad beroendebehandling, boendestöd och arbetsträning. Beroendebehandling ges i öppenvård eller på behandlingshem.

När missbruket är mycket allvarligt och frivilliga insatser inte bedöms som genomförbara, kan en utredningar göras med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).