Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vem är avsändare?

Frågan om vem som är avsändare är avgörande för hur den grafiska profilen ska se ut. 

När vi som är anställda inom organisationen agerar och kommunicerar i vårt arbete, så gör vi det oftast i Region Gotlands namn och därmed med Region Gotland som avsändare. Vi ska då använda Region Gotlands logotyp och följa den grafiska profilen. 

Det finns tillfällen då Region Gotland kommunicerar tillsammans med andra aktörer, organisationer. Då kan det vara svårt att avgöra hur det ska se ut och om den grafiska profilen gäller.

Här följer en vägledning vad som gäller:

Kampanj där Region Gotland är avsändare

Med kampanj avses ett projekt som genomförs under en avgränsad period, med tydlig början och slut, och som har ett tydligt budskap riktad mot en specifik målgrupp.

Vid utformningen av kampanjer kan vissa avsteg göras när det gäller grafisk form, typsnitt mm. Kampanjsymboler kan förekomma förutsatt att de inte ersätter avsändaren/Region Gotlands logotyp som alltid ska finnas med i kommunikationen.

Återkommande arrangemang där Region Gotland är huvudarrangör

Region Gotlands grafiska profil gäller för samtliga verksamheter. Illustration kan användas.

Arrangemang, pågående projekt, kampanjer där Region Gotland är en av flera arrangörer/samarbetspartners
(inte huvudarrangör)

Region Gotlands logotyp ska användas för att visa att regionen är en av flera arrangörer/samarbetspartners. Region Gotlands grafiska profil ska inte användas i övrigt.