Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västerhejde skola prisas för sitt arbete

Västerhejde skola får ett av Emrichfondens finaste priser för sitt arbete att få en trivsam skola som arbetar mot mobbning, rasism och främlingsfienlighet

Emerichfonden har i sitt juryarbete beslutat att två stora priser i år kommer att tillfalla en skola och en elev på Gotland.

I deras tävling Skolornas Fredspris delar Emerichfonden ut pris till skolor där man aktivt arbetar för att få en trivsam skola, en skola som arbetar bra mot mobbning, rasism och främlingsfientlighet och för medmänsklighet.
 I år kommer ett av de tre finaste priserna att gå till Västerhejde skola. En skola som på många olika sätt målmedvetet och under lång tid arbetat med dessa viktiga frågor.

Också när det gäller Emerichfondens uppsatstävling för gymnasieungdomar med rubriken ”Vad kan vi lära av historien?” går ett av de tre finaste priserna till en elev på Gotland. Det är Elin Zetterström 16 år, som går första året humanistiskt program på Richard Steffengymnasiet som har utsetts bland många insända bidrag från hela Sverige. Ett mycket välformulerat, moget och intressant bidrag.

 Juryn för Skolornas Fredspris består av representanter från Emerichfondens styrelse och för Uppsatspriset representanter för styrelsen samt journalister från Dagens Nyheter. De vinnande uppsatserna kommer att publiceras i Dagens Nyheter den 27 mars.

Prisutdelningen äger rum den 26 mars på Fryshuset i Stockholm och det är Prins Carl Philip som är prisutdelare.  Amy Diamond med flera artister medverkar vid prisceremonin. Det är först på prisutdelningen som det blir officiellt vilken av de tre priserna som Västerhejde skola och Elin Zetterström kommer att få.