2002-11-25, §§ 11-24

Utskrivet från: http://www.gotland.se/6233
Kommunfullmäktige 2002-11-25
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: kl. 13.00-17.00