Kontakt

Wisbygymnasiets bibliotek 
Säves väg 10, Visby
Tfn: 0498-26 9515

E-post: wgbibliotek@gotland.se

Öppet må-fr 7.45-16

Infoteket Kompetenscentrum Gotland 
Gesällgatan 7, Visby
Tfn: 070-083 24 23

infoteket@edu.gotland.se

Öppet må 12-16, ti-to 8-16, fr 8-12
 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Låna hos oss

Lånevillkor

Lånekortet är en personlig värdehandling och du ansvarar för alla lån som registreras på ditt lånekort - därför är det viktigt att du meddelar biblioteket snarast om du förlorar ditt kort.

Normalt är lånetiden tre veckor. I regel har du möjlighet att låna om en bok två gånger. Däremot går det inte att låna om något som är reserverat av en annan låntagare. Du kan förlänga lån i lånedisken eller via  bibliotekskatalogen med hjälp av lånekortsnummer och PIN-kod som du får av oss. När du är inloggad kan du byta till en personlig PIN-kod.

När lånetiden närmar sig sitt slut får du en övertidsvarning via e-post eller ItsLearning. Du blir stoppad och fråntagen din lånerätt samt ersättningsskyldig, om du inte återlämnar böcker efter påminnelse, eller om du förstör en bok.

För att kunna administrera din ansökan om lånekort krävs att biblioteket registrerar dina personuppgifter i ett låntagarregister. Registreringen är till för att vi ska kunna databehandla utlåningen och ge bästa möjliga service. När du får ditt lånekort ska du uppvisa legitimation.

För information om hur du kan ta del av vilka personuppgifter som finns sparade hänvisar vi till Region Gotlands hemsida https://www.gotland.se/personuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Regionstyrelsen 0498-269000

Dataskyddsombud kontakt 0498-269000 dataskyddsombud@gotland.se  

 

Härmed godkänner jag Gymnasiebibliotekens och Vuxenutbildningens biblioteks låneregler

Datum

____________________________

Underskrift                                                      Namnförtydligande

_______________________________                      _____________________________________