Kontakt

Vid inloggningsproblem kontakta HSA-administratör:
 
HSF: Lotta Johansson 
telefon: 0498-26 86 58
E-post: ek@gotland.se
 
SOF: Mika Gutepil
telefon: 0498- 26 87 90
E-post:  mika.gutepil@gotland.se

 

Övriga frågor

Systemförvaltare
Ulrica Lanbro Kennegård
telefon: 0498- 26 81 13
E-post: takecare@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pascal

Pascal är ett nationellt webbaserat förskrivningsverktyg som används för att beställa dosförpackade läkemedel till patienter i hemmiljö. Åtkomst till Pascal sker i första hand via direktlänk i läkemedelsmodulen i TakeCare. Patientens personuppgifter följer med och det är bara möjligt att arbeta med en patient åt gången. Om det av någon anledning inte går att använda uthoppet är det möjligt att nå Pascal via webbläsare.

Bevakningsfunktionen Utgående recept nås via Pascals inloggningssida. I TakeCare når man inloggningssidan via Externa system och tjänster i vänstermenyn. Välj Pascal - utan patient. Via Pascal-ikonen i Läkemedelsjournalen följer patientens personuppgifter med. Det innebär att man inte kommer åt Utgående recept den vägen.