Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

eHälsa

Inom eHälsa hanteras den infrastruktur som hälso- och sjukvårdens IT-system behöver för att fungera. Vi hanterar projektledning och utredning inom området på uppdrag av styrgrupp och IT-strateg. Vi ansvarar för support, systemförvaltning, utveckling och utbildning i systemen. Vi följer utvecklingen, förvaltar och stödjer införandet av e-tjänster till vårdgivare och invånare.

För detta krävs att vi har mycket god kompetens, men också att vi ser till, och försöker möta, verksamheternas behov av stöd och uppföljning. Vi arbetar även med både regionala och nationella tjänster, såsom beslutsstöd och kunskapstjänster mot vården.