Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Regionen klarar balanskravet – trots minusresultat

Region Gotland klarar balanskravet 2011 trots att det står -12 miljoner på sista raden. Förklaringen är en extraordinär engångskostnad för att säkra framtidens pensioner.

Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott mot budget med -28 miljoner kronor för 2011, att jämföra med -41 miljoner 2010. Endast regionstyrelsen – som har politikerorganisationen, ledningskontoret och serviceförvaltningen under sig – och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar positiva resultat.

Större utmaningar kommande år
– Nämndernas resultat måste bli bättre. Det är viktigt att vi fortsätter att hålla i pengarna för utmaningen kommer att bli ännu större kommande år, säger regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.

Både hälso- och sjukvårdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden redovisar klart bättre resultat än tidigare prognoser indikerat.

– Båda nämnderna har gjort en riktig resa under året. För hälso- och sjukvårdsnämnden gav pengarna från vårdgarantin ett välbehövligt tillskott, men mycket tyder också på att man under slutet av året lyckats få bättre kontroll på kostnadssidan, säger Åke Svensson.

Reavinster
Bland annat reavinster från markförsäljningar gör att balanskravsresultatet slutar på +7 miljoner kronor. På grund av en engångskostnad för pensionsskulden blir däremot resultatet -12 miljoner kronor.

– Ränteläget är så lågt att vi, och alla andra kommuner och landsting, nu måste sätta av mer pensionsmedel för framtiden. Det här är en engångsjustering och räknas som en extraordinär post som inte behöver belasta balanskravet, säger ekonomidirektör Åsa Högberg.

Sidan uppdaterad: 7 februari 2012
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?