Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lärlabb

I Lyckåkerskolans lärlabb har eleverna möjlighet att arbeta kreativt och undersöka praktiskt. Möbleringen är anpassad för att tåla tuffa tag och möjliggör elevaktiva experiment, undersökningar och "tänkande utanför boxen". I lärlabbet kan barnen få skapa, utmana sina sinnen, konstruera och laborera och bara fantasin sätter gränserna för nya upptäckter. I arbetet har vi hjälp av vår skolhamster Klöver.

Vi undersöker och lär genom att uppleva!

Här finns aktuellt material för matematik, kemi, fysik, biologi, teknik och för programmering.