Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfälligt vattenuttag

Du kan ansöka om att tillfälligt ansluta dig till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, till exempel vid tillfälliga evenemang.

Det vatten du förbrukar kommer att debiteras enligt den vattenmätare som Region Gotland sätter upp. Går det inte att sätt upp en vattenmätare kommer du att debiteras ett schablonbelopp.